107 resultaten in 'Familiewapens'

Groenewegen van Oudshoorn

van der Willigen

van Lindt

van Pijl

Holsteijn

de Lange

Staal

Roloffs

Alderkerk

Roosen

Bundere

Wencker

van der Moer

van der Werff

Pietersen

de Cocq

van Vrijberghe de Coningh

van der Hiel

de Jonge

Cornelisz

Hamboch

Vervel

Tjaerda

Nicolaï

Wildering

Vreem

Geerligs

Tiaerda

Langereijs

Nissepat

Hazard

Sighers

Spiegelmaker

de Vries

de coningh

Reaal

van den Steen

Claesz

van den Oever

Melisz

Busker

Boochmans

Mossel

Wijckerheld

Tjaerda

Pietersse

Mellijsz

van Gamerslach

Lamberg

Zimmerman