864 resultaten in 'Familiewapens'

Van Merode

van Hese

van Hoeve

Sijmonsz

Klatt

Kemp

van Herzeele

van Merode

Killer

Sandtmann

Wuijtiers, Barchman

Haerda

Scheijffaerth van Merode

tho Guilich, Gelre, Cleve und Berg

van Graschap

van Daell

Hees

van den Broeck

van Eijck van Bruxelles genaamd van Berch-Eijck

van Eijck

de Heuvel

Wirtz

Phook

Vuchts

zu Schwartzenberg

Hallen

van der Mee

van IJzendoren genaamd Bloijs

IJsebrantsz

Poitouw

van den Zande

Baartman

van Lintsbeecq

ten Ollinckhof

van Emmerik

Plencken

Schouten voorheen Scholten

de Kock van Kerckwijck

van den Berghe

van Beest

van Werdenburch

van Kuffeler

van Plasburgh

van Rodenburg

van Haemsteden

Foec

Marpers

Huijgens van Sassenhem

van Helmont

de Witte