28 resultaten in 'Familiewapens'

van Vliet

van Borssele van Brigdamme

Vries

van Brigdamme

Huijgens

van Poelwijc

Gerritsen

Sticken

Martelaer

Geurtsen

Lodewichsoen

van Angeren

van Angheren

Edelstikke van Weldan

Bokelar

Steckine

Meinerinck

Conpenninck

van Poelwick

Edelstecke

Kijemt

Kijvit

Lewicksoen

Sticke

Stikke

Sijmonsz

van Borselen

Stecke