919 resultaten in 'Familiewapens'

van der Hoog(h)

Juckema

Sierxma

Elzinga

Doijum

Tattenga

van Eijselingen

Bonningha

Couturier

Daesdonk

Koolhorst

Fockema

Abbama

Fries

Wifring

Feikema

Melema

Gruijs

van Groustins

Feies

Bockama

Korf de Jong

Ruijsch

Oosterzee

Menalda

Feringa

Haitsma

Enderle

Scholtens

Mollema

Oenema

Wattama

van Dijck

Witteveen

Winius

Westfrisius

Seba

Dijken

Lambertz

Fokkens

ten Hoet

Lichtenvoort Cats

Kamstra genaamd Heringha

Fredses

Bruinstein

Upkena

Abbas

van Osinga

Metsingawier

de Kanter