85 resultaten in 'Familiewapens'

Houy

Huijsinga

Hoijtema

Buttingen, van de

Bree, de

D'Auzon de Boisminart

De Petersen

Huydecoper van Zeist

Hogendorp, van

Ham, ten

Hogendorp, van

Huydekoper

Brouwer

Sleeswyk

Lap

Lap

Gruijs

Asperen, van

Hoogerwerff

Hobbema

Eggink

Tot Lellens, Gruijs

Ansingt

Wifringhe

Oberndorff, von

De Petersen

Van de Cruisstee

Binnerts

Entens

Starckenborgh, Tjarda van

Havart

Caedlant, van

Calkoen

Asperen, van

Clant van Stedum

Wifringhe

Vietor

Bloembergen

Baert

Moll

Sypkens

Helt

Vries, de

Ham, ten

Wifringhe

Dunlop

Hofwegen, van Hogendorp van

Heringa

Van der Dussen

Heemstra