199 resultaten in 'Familiewapens'

60F

Vijncken anders gen. van Susteren

Rente

Trumper

Clopman

Steintgen

Trois

Stroekel

Canstein, van

Ouwendijck

Ouderschie, van

Wiell, van den

Fockensoen

Beeck, ter

Hoogewal

Kreijenvingher

Tuijnslijper

Kreivengher

Warmers

Kreijevenger

Falckenberg

Quartier

Overschije, van

Hazelbach

Levericksvelt

Raeff, van

Croecken

Strobanus

Welsingh

Craayvanger

Brockdorff

Wede, de

Corbett

Fosius

Strokkel

Ketwich

Strockel

Feys

Wiele, van den

Marckeloeff

Knottnerus

Havick

Geestdorp

Sperwer

Unama

Lau, la

Laeff

Walraff

Pendel, de

Ravensteijn

Kief