1.138 resultaten in 'Familiewapens'

Bucquoij, de

Clant

Wicheringe

Gruijs

Pauw, geb. Hoeufft

Humsterland

Kerspel Termunten

Ripperda

Nansum

Meer, van der

Edelinck

Dircksen

Nijeveen

Keiser

Lewe

Does, van der

Hope

Oudewater, van

Wit, de

Sickens

Coenders

Tot Lellens, Gruijs

Banckerts

Froon

Van Iselmuden

Geelvinck

Rickenga, van

Grevinck

Huinga

Zulen, van

Clant

Boneval Faure, van

Alberts

Van Capelle

Ripperda

Farsum, Rengers van

Krull

Aduard, Gerecht van

Horenken

Stad en Lande

Ulenbrock, van

Heemskerk, van

Coenders

Munter

Vosmaer

Alberda

Alting

Alewyn

Van Munster

Farsum, Rengers van