1.138 resultaten in 'Familiewapens'

Starckenborgh, Tjarda van

Burmannia, van

Louwens

Groningen, Stad

Van Oostbroek

Hughen

Geraerds

Onbekend

Deventer, stad

Onbekend

Hove

Van Laxten

Meckema van Aijlva

Van Overvest

Entens

Backer

Ripperda, van

Bourgondiƫ, van

Jansz

Grevinck

Groot, de

Aulsema

Farsum, Rengers van

Upkena

Hoorn, van

Poll Janszn, van de

Aepkens

Aa, van der

Waaijen, van der

Marselis, van

Van Bleijswijck

Helperi

Reichle

Hoofdmannen, Stadhouder en

Repeler

Aduard, gerecht van

Bronchorst

Slicher

Wicheringe

Brakel, van

Hogendorp, van

Zonneveld

Rengers

Cater

Ommeren, van

Lewe

Hasselaar

Ham, ten

Entens

Friesland, Staten van