308 resultaten in 'Familiewapens'

51

Hartoch, de

Schoppe, von

Kluijd

Halling, de

Kortebrant

Moermond ende van Heemsteden, van

Mortel, van

Gelre en de van Guijlich, van

Linge, van der

Leon, de

Fuijningh

Heuff

Minnuut

Neck

Meredith

Leuwen van Wusthuijsen

Moele, van der

Noertwijc, van

Grimaldi, de

Nac

Monyoye en Valkenberg, van

Hinckena van Hinckenberg

Muus, de

Leeusvelt, van

Groenewege, van

Lescluijse, de

Ghodevaerts

Harsselaer, van

Gijbel

Doernijck, van

Gulick

Hobbe

Nydeck, van

Garelet

Harsma, van

Duijmken

Fentzel

Juwsma van Rinsumageest

Halbada

Hauten, van

Marcelisz

Hac van Ranwijc

Odenhooven

Houtuin

Heemskeirc, van

Gevershagen, van

Loenere

Geerarts

Schelairt van Obbendorp

Koorevaar